WINDPOWER MAATUULI OY

TUULIENERGIAA SISÄMAAN TUULILLA

AURINKOENERGIA

AUTOMAATTISESTI OHJAUTUVAT

TUULIENERGIA

TUULIVOIMA

Suomessa erityisesti talvikuukaudet ovat tuulisia kesäkuukausiin verrattuna. Tuulivoiman tuotantoon hyvin soveltuvia alueita on rannikoilla, merialueilla, tuntureilla ja monin paikoin myös sisämaassa. Viime vuosina tuulivoimaloita on rakennettu aiempiin vuosiin nähden runsaasti. Uusiutuvaa ja lähes päästötöntä energiaa. Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa ja lähes päästötöntä. Lisäksi tuulivoiman rakentaminen kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020 luvulla.

Tuulivoiman rakentaminen kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta.

Tavoitteeseen pääsemiseksi uusiutuvan sähkön tuotantoa kilpailutetaan loppuvuodesta 2018 uuden tuotantotukilain mukaisesti. Energiavirasto järjestää teknologianeutraalin tarjouskilpailun, jonka perusteella uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä sähkön tuotantoinvestointeja hyväksytään preemiojärjestelmään. Kilpailutuksen kohteena on 1,4 terawattitunnin vuotuinen uusiutuvan sähkön tuotanto. Tarjouksia voivat tehdä sähkön tuottajat, joilla on pitkälle valmisteltu tuulisähkö-, aurinkosähkö-, biomassasähkö-, biokaasusähkö- tai aaltosähköhanke.

Kilpailutuksen toteutuksen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2018 ensimmäiseen lisätalousarvioon esitetyn valtuuden valtion tuesta yhteensä enintään 1,4 TWh:n vuosituotannolle. Tukea maksettaisiin 12 vuoden ajan. Arvion mukaan tukea maksettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Laitosten koko kasvaa. Laitosten koko on Suomessa yleensä 2-3 MW, mutta suurimmat ovat jo 5 MW:a. Kun tulevaisuudessa tuulivoimaloita rakennetaan myös merelle, yksittäisten voimaloiden koko saattaa edelleen kasvaa.

HANKKEET

GALLERIA

MYYNNISSÄ AURINKOENERGIA

Automaattisesti ohjautuvat aurinkopaneelit

Kotitalousvähennyskelpoinen ja energiatukikelpoinen. Hyötysuhde 45% parempi kuin kiinteissä asennuksissa. Ei tarvitse kuin kauhulla ajatella, katossa vesivuoto ja kiinteät paneelit. Kustannukset? Purku? Uudelleenasennus? €€€…. Toimitetaan paikalle asennettuna tai asennusvalmiina pakettina. Yhteydenotot tarjouspyyntö lomakkeella. Teholuokat asiakkaan toiveiden mukaan.
Hinnat: 7,492.00€ – 18,175.00€. Tulosta esite.
TUOTETIEDOT / TARJOUSPYYNNÖT

Hankkeen etenemiseen vaadittavat selvitykset. Katso lupa-asiat.

Täältä löydätte katto,- maa,- kiinteät ja kääntyvät aurinkopaneelit. Tuotevalikoima joita myymme on laaja. Yksinoikeus maahantuontiin. https://www.pvsolarfirst.com
Tiedustelut ja yhteydenotot email-lomakkeella.

KATTOHELP

20 vuoden kokemuksella korkeanpaikantyöt ja kattosuojaukset. Kattohelp.fi

MYYNNISSÄ TUULIENERGIA

Myynnissä pystylapavoimalat 800w -12Kw.
Toimitetaan pakettina, nouto tai voi tilata asennuksineen.
Pyydä tarjous lomakkeella

UUDET JA KÄYTETYT VOIMALAT

Uudet voimalat 100 KW – 3 MW
Käytetyt voimalat alkaen 30 KW

Tiedustelut sähköpostitse.

WindScout app ohjelma.
Lataa app stodesta.
Ja tee laskelmia  eri tuulivoimaloilla.
Lataa täältä Katso video.

Hintapörssi. Klikkaa kuvaa.

Myynnissä voimalan siivet LM 8 HT 225
Siiven pituus 8m paino 300kg/kpl
Aerodynaaminen siipijarru (mekaaninen).
Tiedustelut puh tai email.
maatuuli(merkki) kopteri.net

PROJEKTIT

Projektit alusta sen loppuun, onnistuu kauttamme.

Energian hinta on jatkuvassa nousussa – kuten kaikki fossiiliset energianlä teet. Lähitulevaisuudessa varsinkin pienyritysten sekä elinkeinoharjoittajien energiakuluihin on odotettavissa huomattavia korotuksia. Lisäksi tulevat energian päästömaksut, jotka kohottavat rajusti energian kokonaishintaa. Maatuuli on omalta osaltaan vaikuttamassa tulevien energiakustannusten minimointiin rakentamalla tuulivoimaloita, jotka käyttävät ainoastaan kotimaan puhdasta ja saasteetonta luonnonenergiaa. 

Tuomme maahan tilauksesta uusia sekä vähän käytettyjä, hyväkuntoisia tuulivoimaloita. Voimalat, joita suunnittelemme ja rakennamme asiakkaillemme, ovat tällä hetkellä kokoluokaltaan 600 kW – 3 MW, napakorkeudeltaan 70  – 140 metriä. Potkureiden pyörin- tähalkaisijat ovat nimellistehoon nähden suuria. Voimalat ovat rakennettu erityisesti sisämaassa vallitseville keskituulille joten niillä saavutetaan jo 6 m/s olevilla keskituulilla taloudellisesti kannattava investointi. Maksimit nimellistehot saavutetaan 9 m/s.

Voimalat toimitamme asiakkaillemme avaimet käteen -periaatteella.

Tilaajalta huomattavakaan voimalahanke ei edellytä mittavaa suunnittelu- tai organisointipanosta. Kaikki tarvittava konsultointi projektin alusta loppuun onnistuu kauttamme.

Consulting projects from start to finish through us

The price of energy is steadily on the rise – as all fossil energy sources. In the near future, the energy costs will increase considerably, especially for small businesses and traders. Moreover, there are energy emissions charges in the future, which are dramatically elevating the total energy price.

Maatuuli its own part is in shaping future energy costs to a minimum by building wind power plants, which use only the home clean and safe natural energy. We import to order new or a bit used, good condition, wind power plants.

Wind power plants that we design and build for our customers, are at the moment size class 600kW-3MW. Hub height is of 70  – 140 meters. Rotor diameters are large compared to rated power. Wind power plants are built specially for average wind, which is prevailing in inland. Already, when average wind is 6.5 m/s, we can get a profitable investment. Maximum rated power will be achieved when average wind is 11-12.5 m/s. Wind power plants provide our customers with TURNKEY basis.

To the subscriber no even major wind power plant project does not require extensive planning or organization of the investigation. All the necessary consultancy project from start to finish successfully through us.

KONTAKTI

TARJOUSPYYNNÖT

WINDPOWER MAATUULI OY
Seilimäentie 71
38210 Sastamala
Finland
Y-Tunnus 2460336-7
GSM: +358 (0) 46 9337 800