Tuulienergiaa

SISÄMAAN TUULILLA

Projektit
Uudet ja käytetyt
Pohja- ja jalustatyöt
Voimalan kasaamiset
Infrastructure
Winpower maatuuli Oy
Kelluvat ja tehokkaat vesiturbiinit
Tehokkaat pystyroottori voimalat

Projektit alusta sen loppuun, onnistuu kauttamme.

Energian hinta on jatkuvassa nousussa – kuten kaikki fossiiliset energianlä teet. Lähitulevaisuudessa varsinkin pienyritysten sekä elinkeinoharjoittajien energiakuluihin on odotettavissa huomattavia korotuksia. Lisäksi tulevat energian päästömaksut, jotka kohottavat rajusti energian kokonaishintaa. Maatuuli on omalta osaltaan vaikuttamassa tulevien energiakustannusten minimointiin rakentamalla tuulivoimaloita, jotka käyttävät ainoastaan kotimaan puhdasta ja saasteetonta luonnonenergiaa.

Tuomme maahan tilauksesta uusia sekä vähän käytettyjä, hyväkuntoisia tuulivoimaloita. Voimalat, joita suunnittelemme ja rakennamme asiakkaillemme, ovat tällä hetkellä kokoluokaltaan 600 kW – 3 MW, napakorkeudeltaan 70  – 140 metriä. Potkureiden pyörin- tähalkaisijat ovat nimellistehoon nähden suuria. Voimalat ovat rakennettu erityisesti sisämaassa vallitseville keskituulille joten niillä saavutetaan jo 6.5 m/s olevilla keskituulilla taloudellisesti kannattava investointi. Maksimit nimellistehot saavutetaan 11-12.5 m/s.

Voimalat toimitamme asiakkaillemme avaimet käteen -periaatteella.

Tilaajalta huomattavakaan voimalahanke ei edellytä mittavaa suunnittelu- tai organisointipanosta. Kaikki tarvittava konsultointi projektin alusta loppuun onnistuu kauttamme.

Consulting projects from start to finish through us

The price of energy is steadily on the rise – as all fossil energy sources. In the near future, the energy costs will increase considerably, especially for small businesses and traders. Moreover, there are energy emissions charges in the future, which are dramatically elevating the total energy price.

Maatuuli its own part is in shaping future energy costs to a minimum by building wind power plants, which use only the home clean and safe natural energy. We import to order new or a bit used, good condition, wind power plants.

Wind power plants that we design and build for our customers, are at the moment size class 600kW-3MW. Hub height is of 70  – 140 meters. Rotor diameters are large compared to rated power. Wind power plants are built specially for average wind, which is prevailing in inland. Already, when average wind is 6.5 m/s, we can get a profitable investment. Maximum rated power will be achieved when average wind is 11-12.5 m/s. Wind power plants provide our customers with TURNKEY basis.

To the subscriber no even major wind power plant project does not require extensive planning or organization of the investigation. All the necessary consultancy project from start to finish successfully through us.

Windpower Maatuuli Oy