Infrastructure construction

INVESTOI VIHTREÄÄN ENERGIAAN AFRIKASSA

[prisna-google-website-translator]

Somaliland Windpower Maatuuli Ltd etsii investoijia /sijoittajia
rakenteilla oleviin tuulipuistoihin, joita rakennetaan Afrikkaan.
Tuulisuudeltaan alueet ovat maan parhaita ja tuotot puistoissa ovat huippuluokkaa,
myös energian myyntihinnat ovat hyvät.
Näin investointi on turvattu kauaksi tulevaisuuteen.

Sijoituksista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.


Somaliland Windpower Maatuuli Ltd -yritys on rekisteröity Hargeisassa Somalimaassa.

Yrityksellä on oikeus kaikkiin lain sallimiin töihin koko Somalimaan alueella ilman mitään rajoituksia,
sekä maan eri ministeriöiden täysi tuki toiminnalleen.
Somaliland Windpower Maatuuli Ltd aloittaa koko Somalimaan alueella pitkäkestoiset modernisointityöt,
joiden arvioitu kesto on 20-30 vuotta käsittäen osallistumisen koko infran modernisointiin ja sen eri
osa-alueisiin:

* energiahuollon modernisointi Green Energyllä/kantaverkon rakentaminen
* jätehuollon ja kierrätyksen organisointi ja toteuttaminen
* vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen
* katu- ja tieverkoston rakentaminen
* pääteiden rakennus- ja päällystystyöt
* pienimuotoinen elintarviketuotannon aloitus ja opetus
* pienimuotoinen metallialan tuotanto ja opetus
* konepuuseppien koulutus ja puualan pienimuotoinen tuotanto

Somalimaan hallitus on esittänyt toivomuksen, että toimintamme alkaessa koulutamme ja työllistämme
paikallista väestöä. Meille on tarjottu yhteistyötä eri humanitääristen järjestöjen taholta, ja otamme
haasteen vastaan, mikäli se on taloudellisesti mahdollista.

Kouluttamiseen kykenevän henkilökunnan lisäksi pystymme myös luomaan tarkoituksenmukaiset puitteet;
keskusvarikkomme yhteyteen rakennettavat erilaiset opetuspajat ja -tilat tarjoavat hyvän toimintaympäristön
ja edesauttavat opetustyötämme käytännön olosuhteissa.

Yrityksellä on hyvät edellytykset toteuttaa kaikki edellä mainitut toimenpiteet, jotka jo lyhyellä aikavälillä
tuovat näkyviä tuloksia ja vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Uudet työpaikat ja parantuneet olosuhteet
vähentävät yksilöiden ja perheiden tarvetta lähteä kotimaastaan sekä helpottavat jo muuttaneiden kotiin
paluuta ja uuden elämän ja tulevaisuuden rakentamista.