3MW VOIMALAHANKE 2018

Tarvasjoella aloitetaan voimalahanke jo talvella 2017 ja jatketaan keväällä 2018. Paikalle on suunniteltu 3MW voimalaa, mutta sen julkaisemme myöhemmin.

PANORAAMA 360 VR

Voit liikkua kuvissa nuolista . Myös ilmakuva panoraama 360.